WERKWIJZE

Tijdens het intakegesprek beginnen we met overzichtelijk maken wat je klachten zijn en wat de omstandigheden en/of persoonlijkheidskenmerken zijn die met de klachten te maken hebben. Door het verkrijgen van meer inzicht in de klachten kunnen we samen kijken wat je doelen voor verandering zijn en hoe je die kunt bereiken.

In de behandeling werk ik met cognitieve gedragstherapie, waarbij we samen kijken naar eventuele denkpatronen of gedragingen die met de klachten te maken hebben. Veel klachten kunnen verminderen of verdwijnen door anders tegen situaties aan te kijken, je persoonlijke valkuilen te leren kennen en vooral door anders te gaan doen.

Ik vind het belangrijk dat je je als cliënt gehoord en gerespecteerd voelt. Hier streef ik naar door geen doelen voor verandering op te leggen, maar deze samen met jou te bepalen. Verandering is een keuze en vergt over het algemeen veel inspanning. Ik help graag bij het bereiken van jouw doelen zodat je klachten verminderen.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk houdt zich aan de wettelijke afspraken rondom het handhaven van kwaliteit. Download hier het kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden.