TARIEVEN

Tarieven 2022: Zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld. De behandelingen die ik uitvoer vallen onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling. 
Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van de volgende klachten/problemen worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling is in deze gevallen wel mogelijk, hiervoor geldt een apart tarief.
In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2023 te zien die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. De vermelde tarieven zijn van toepassing op cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten, kunnen andere prijzen gelden. De tarieven gelden voor de directe tijd, oftewel de tijd dat je bij mij in de spreekkamer bent geweest.

PrestatiecodeTarief
CO0042 Diagnostiek 5 minuten 37,87 euro
CO0172 Diagnostiek 15 minuten65,19 euro
CO0302 Diagnostiek 30 minuten108,04 euro
CO0432 Diagnostiek 45 minuten151,07 euro
CO0562 Diagnostiek 60 minuten173,40 euro
CO0692 Diagnostiek 75 minuten211,34 euro
CO0822 Diagnostiek 90 minuten259,01 euro
CO0952 Diagnostiek 120 minuten373,08 euro
CO0107 Behandeling 5 minuten29,68 euro
CO0237 Behandeling 15 minuten52,99 euro
CO0367 Behandeling 30 minuten90,36 euro
CO0497 Behandeling 45 minuten128,40 euro
CO0627 Behandeling 60 minuten152,50 euro
CO0757 Behandeling 75 minuten187,76 euro
CO0887 Behandeling 90 minuten229,30 euro
CO1017 Behandeling 120 minuten337,14 euro

Het is ook mogelijk de behandeling zelf te betalen, ik reken dan bovenstaande NZa tarieven min 10%.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg. 

Wanneer je niet aanwezig bent op een afspraak zonder minstens 24 uur van tevoren afgezegd te hebben, dan kan 50 euro in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekering.