TARIEVEN

De onderstaande tarieven 2019 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2019. De tarieven 2020 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2020. De vermelde tarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten, kunnen andere prijzen gelden.

 Prestatiecode en omschrijving  Tarieven 2019 Tarieven 2020
 180001  Basis GGZ Kort (BK) 294 minuten € 507,62 €503,47
 180002  Basis GGZ Middel (BM) 495 minuten  € 864,92 €853,38
 180003  Basis GGZ Intensief (BI) 750 minuten € 1356,25 € 1383,65
 180004  Basis GGZ Chronisch (BC) 753 minuten  € 1251,70 €1330,98
 180005  Onvolledig behandeltraject tot 120 minuten € 207,19 €219,78
 198300  OVP niet-basispakketzorg consult 60 minuten € 105,25 €110,27
 119052  Schriftelijke informatieverstrekking t.b.v. bedrijfs-/verzekeringsarts € 85,09 € 86,57

Wanneer je niet aanwezig bent op een afspraak zonder minstens 24 uur van tevoren afgezegd te hebben, dan kan 50 euro in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekering.