KOSTEN

Het is verstandig om voorafgaand aan het intakegesprek bij je zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding voor de behandeling bij mij. Bij zorgverzekeraars met wie een zorgovereenkomst is afgesloten (zie overzicht onder) wordt vrijwel het gehele in rekening gebrachte bedrag vergoed.

Als cliënt ontvang je een rekening voor de verleende hulp. De kosten op deze rekening zijn conform de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit. en aangepast aan het afgesproken percentage van het NZA tarief dat ik van de verzekeraar ontvang. Je kunt bij je verzekeraar informeren naar de vergoeding van een behandeling binnen de Basis GGZ (BGGZ) door een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog.

Contracten zorgverzekeraars 2023
Voor 2023 heb ik zorgovereenkomsten afgesloten met alle verzekeraars, dit betekent dat een traject bij mij (buiten het eigen risico) volledig vergoed wordt door alle verzekeraars.

Restitutiepolis
Indien je een restitutiepolis hebt afgesloten bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar geeft dat over het algemeen recht op 100% vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Je kunt in dat geval ervan uitgaan dat de rekening voor de behandeling volledig wordt vergoed. Je betaalt dat alleen het eigen risico.

Naturapolis
Indien je een naturapolis hebt afgesloten bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar, dan wordt over het algemeen ongeveer 75% vergoed. Ook hier blijft het eigen risico bestaan.

Eigen risico
Houdt er rekening mee dat je ziektekostenverzekering een eigen risico kent. Voor 2023 is dit € 385,- per jaar. Als je nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, kan het zijn dat je deze € 385,- zelf dient te betalen.